Hướng dẫn thiếu nhi xét mình xưng tội

Lạy Chúa con tin thật Chúa đang ngự ở nơi đây…

BƯỚC 1: ĐẶT MÌNH TRƯỚC MẶT CHÚA

Lạy Chúa con tin thật Chúa đang ngự ở nơi đây. Chúa thấu suốt đời con. Con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin Chúa dạy con biết dọn mình thật tốt để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải

Kinh Chúa Thánh Thần

Đọc Tin Mừng về lòng thương xót Chúa

Kinh Ăn Năn Tội: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành …”

BƯỚC 2: THÀNH TÂM XÉT MÌNH

Nhớ lại những tội đã phạm từ lần xưng tội sau hết. Ta có thể xét mình theo bổn phận:

  1.  Lỗi bổn phận đối với Chúa

Bỏ Thánh lễ ngày Chúa nhật (nói rõ lý do ) ………. lần

Bỏ dâng ngày cho Chúa khi thức dậy  ……………….. lần

Bỏ dâng mình cho Chúa trước khi đi ngủ  …………. lần

Khi đọc kinh, tham dự Thánh lễ ngủ gục, chia trí, nghịch phá …lần

Kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ ……………………………. lần

Thề gian, nói dối ……………………………………………….. lần

  1.  Lỗi bổn phận đối với Cha mẹ, người trên

Thiếu tôn kính, vâng lời ……………………………………  lần

Lụng bụng, cãi lại, chửi lại………………………………… lần

Nói dối, nói lời vô phép…………………………………….. lần

Có thái độ giận hờn, bực tức trong lòng …………….. lần

Không biết quan tâm phụ giúp Cha mẹ ……………… lần

Ăn cắp (cái gì, giá bao nhiêu, mà chưa xưng thú với Cha mẹ )….lần

Có thái độ vô lễ với Cha Xứ,  Dì,  anh chị GLV …. lần

  1.  Lỗi bổn phận với người khác

Đánh nhau, cãi nhau …………………………………………. lần

Giận hờn, thù ghét …………………………………………….. lần

Không giúp đỡ khi có thể ………………………………….. lần

Ước muốn, lấy cắp của người (cái gì? Giá bao nhiêu? Đã đền trả chưa?),….lần

Đã sử dụng của đánh cắp……………………………………. lần

Xúi giục người khác ăn cắp……………………………….. lần

Nói xấu, làm mất thanh danh của người khác……. lần

  1.  Lỗi bổn phận với chính mình.

Lười biếng, bê trễ việc bổn phận ……………………….. lần

Nói tục, nghĩ bậy, gán ghép đôi bạn ………………….. lần

Đọc sách báo-phim ảnh  xấu (lòng có ham thích không)

Mê ăn uống ……………………………………………………….. lần

Khoe khoang, cậy mình, ghen tức …………………….. lần.

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH TỘI NẶNG

Tội có vi phạm luật quan trọng không?

Khi phạm tội có biết rõ tội nặng không?

Có thực sự làm hay định tâm làm không?

Nếu rơi vào 3 điều này. Em đã phạm tội nặng.

BƯỚC 4 : VIẾT BẢN XÉT MÌNH SAU KHI XƯNG TỘI

BƯỚC 1 : NHỚ LẠI LỜI KHUYÊN CỦA LINH MỤC

BƯỚC 2 : LÀM VIỆC ĐỀN TỘI (Nên thực hiện ngay việc đền tội, đừng để lâu sẽ dễ quên sót).

BƯỚC 3 : XIN ƠN TRỢ GIÚP SỐNG TỐT HƠN

Nguồn: daminhtamhiep.net

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top