Những vần thơ giúp các em thực hành Lễ Giáo

1 . Ba nguyên tắc khi tập họp: Thứ nhất im lặng, thứ hai trật tự,thứ ba nhanh nhẹn 2 . Khi quỳ chấp tay lên bàn Khi ngồi vòng tay ngồi ngay ngắn Khi đứng,đứng thẳng và nghiêm trang 3 . Biết rằng có Chúa đang nhìn Khi vào nhà thờ em giữ nết […]

Những vần thơ giúp các em thực hành Lễ Giáo Read More »