Phong Trào

Lịch sử và bước tiến của phong trào

LỊCH SỬ VÀ BƯỚC TIẾN CỦA PHONG TRÀO Chương 1: Nguồn Gốc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể  A. HỘI TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN (APOSTOLAT DE LA PRIÈRE 1861-1915) Trong dịp lễ kính thánh Phanxico-Xaviê, ngày 3 tháng 12 năm 1844, cha François-Xavier Gautrelet s.j., giám đốc linh hướng của Chủng Viện dòng Tên ở

Lịch sử và bước tiến của phong trào Read More »

Scroll to Top