Chuyên môn

Tháp Morse

  CÁCH SỬ DỤNG THÁP MORSE * Nếu chữ khởi đầu bằng TE (-), ta sử dụng phần NỬA THÁP BÊN TRÁI. Theo đó: – Nếu âm tiếp theo là TE (-), ta sẽ đi theo hướng ngang. – Nếu âm tiếp theo là TIC (.), ta sẽ đi theo hướng lên. Ví dụ: TE – TE – TIC

Tháp Morse Read More »

Scroll to Top