Giáo Lý

Các sách Giáo Lý cho các em học sinh và Giáo Lý Viên

1.   Giáo án lớp XƯNG TỘI và RƯỚC LỄ I 2.   Giáo án lớp XƯNG TỘI và RƯỚC LỄ II 3.   Giáo án lớp THÊM SỨC I 4.   Giáo án lớp THÊM SỨC II 5.   Giáo án lớp THÊM SỨC III 6.   Giáo án lớp THÊM SỨC IV 7.   Giáo án lớp BAO ÐỒNG I 8.   Giáo án lớp BAO ÐỒNG II 9.   Giáo

Các sách Giáo Lý cho các em học sinh và Giáo Lý Viên Read More »

Thành công trên bục giảng giáo lý viên

I-NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH: -Tâm trạng bồn chồn, nói hốt hoảng, nuốt lời, nói liền một mạch. -Tránh nói đều một giọng. -Tránh lối trình bày khó nhớ. -Diễn tả thiếu tưởng tượng, sử dụng ngôn từ và ý tưởng quá chuyên môn.(gây khó hiểu). – Tệ nhất là thiếu chuẩn bị. II-CHUẨN BỊ: -Thư

Thành công trên bục giảng giáo lý viên Read More »

Scroll to Top